Zapotrzebowanie na różne gatunki drewna mają: tartaki, stolarze, fabryki mebli, producenci parkietu, producenci sklejki i fornirów, producenci płyt wiórowych, OSB i MDF, producenci mebli ogrodowych, przemysł budowlany, wytwórcy drewna konstrukcyjnego,  artyści, wytwórcy galanterii drzewnej i inni.

To do czego zostanie użyty dany rodzaj drewna decydują właściwości drewna jakie ono posiada i są określane jako fizyczne i mechaniczne właściwości drewna.

To te cechy są ważne przy produkcji i wytważaniu różnych wyrobów z drewna. Nie tylko te właściwości, fizyczne które decydują o estetyce końcowego wyrobu są istotne ale nie mniej ważne są  właściwości mechaniczne zastosowanego drewna.

Dlatego znajomość właściwości fizycznych i mechanicznych drewna ułatwi wybór odpowiedniego surowca i nie przyniesie strat podczas jego obróbki a końcowemu użytkownikowi będzie służył przez wiele lat.

Podział właściwości drewna:

 1. Fizyczne właściwości drewna

 2. Mechaniczne właściwości drewna

Ten podstawowy podział własności drewna należy bardziej szczegółowo przedstawić:

FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI DREWNA

 • barwa drewna
 • połysk drewna
 • rysunek drewna
 • zapach drewna
 • wilgotność drewna
 • higroskopijne właściwości drewna
 • ciężar drewna
 • cieplne właściwości drewna
 • akustyczne właściwości drewna
 • elektryczne właściwości drewna
 • odporność drewna na promieniowanie (UV, Roengena, radioaktywne itp)
 • przewodnictwo gazów

 MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI DREWNA

 • wytrzymałość drewna na zginanie
 • wytrzymałość drewna na ściskanie
 • wytrzymałość drewna na ścinanie
 • wytrzymałość drewna na rozciąganie
 • ścieralność
 • twardość
 • udarność
 • moduł sprężystości
 • łupliwość
Nauka o drewnie – wstęp