Krótki wstęp:

Każdy stolarz używa w swoim warsztacie stolarskim całej gamy narzędzi do obróbki drewna. Wśród pił tarczowych, noży stolarskich prostych lub profilowych, wierteł wykonanych w wersji przelotowej, wierteł w wersji nieprzelotowej wierteł cylindrycznych pod okucia i zawiasy puszkowe lub wierteł piórowych i świdrów znajdziemy narzędzia zwane frezami stolarskimi.

Frezy nasadzane:

W stolarni najbardziej popularne są frezy stolarskie w wersji nasadzanej. Frezy nasadzane do drewna można najprościej określić jako narzędzie do obróbki mechanicznej drewna z otworem mocującym na wrzecionie frezarki. Frezy nasadzane do drewna posiadają otwór dostosowany do średnicy trzpienia frezarki dolnowrzecionowej lub poprzez redukcję możemy dostosować narzędzie z większą średnicą nocowania do posiadanej frezarki do drewna.  Tak jak wspomniałem najbardziej popularną obrabiarką do drewna jest frezarka dolnowrzecionowa w stolarniach a w fabrykach mebli frezy nasadzane są powszechnie używane na takich maszynach jak strugarki czterostronne, maszyny do produkcji krzeseł, linie obróbcze, maszyny specjalne zbudowane pod konkretną produkcję wyrobów z drewna.

strona 2 3