Drewno podstawowy surowiec dla stolarza

Drewno to surowiec otrzymanym ze ściętych drzew i staje się surowcem dla stolarza. Aby otrzymać z niego odpowiednie asortymenty lub półprodukty do dalszego przetwarzania formuje się go poprzez różnego rodzaju obróbkę mechaniczną lub chemiczną. Prof. Franciszek Krzysik w książce „NAUKA O DREWNIE” „wynika stąd potrzeba odróżnienia drzewa, jako żyjącej rośliny drzewiastej, od wyprodukowanego z niej surowca – drewna

Zespół komórek roślin naczyniowych tworzy drewno. Część pomiędzy korą a rdzeniem to drewno użytkowe poddawane obróbce tartacznej i stolarskiej.

Podsumowując: dla zwykłego człowieka drewno czy drzewo nie ma znaczenia ale dla kogoś kto pracuje z drewnem ten nie może mówić, że produkuje drzwi, meble i inne wyroby z drzewa ale tylko i wyłącznie z drewna. W ognisku, kominku w piecu palimy drewnem itd.

BUDOWA DRZEWA I DREWNA:

  1. Budowa drzewa
    • części składowe drzewa
  2. Budowa drewna
    • makroskopowa budowa drewna
    • mikroskopowa budowa drewna
Nauka o drewnie – wstęp.